YÖNETİM SİSTEMLERİ

şletmeleriniz bünyesinde yönetim sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve sürekli iyileştirilmesi konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktayız…

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması, sürdürülmesi ve sistem ile ilgili eğitimler verilir.

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulması, sürdürülmesi ve sistem ile ilgili eğitimler verilir.

OHSAS 18001:2007 İSG Yönetim Sistemi
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması, sürdürülmesi ve sistem ile ilgili eğitimler verilir.